ZT-45-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
 • IČO: 46095969
 • Adresa:Račianska 12481/77/A, Bratislava 3
 • Celková suma:1 586,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-45-2019
 • Predmet: oprava mikroskopu PENTERO zn. Zeiss (nízka svietivosť xenónovej lampy)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:01.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.03.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť