ZT-44-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Medtronic Slovakia s.r.o.
 • IČO: 46410759
 • Adresa:Karadžičova 16, 821 08 Bratislava
 • Celková suma:1 274,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-44-2019
 • Predmet: oprava prístroja - servoventilátor NPB 980 Puritan Bennet (ventilátor neprechádza testom)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:01.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.03.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť