ZT-43-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: General Electric International (Slovensko)s.r.o.
 • IČO: 35705795
 • Adresa:Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:17 460,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-43-2020
 • Predmet: dodanie a inštalácia softwarového vybavenia FAST STROKE a STROKE VECAR pre CT Revolution zn.GE
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:19.03.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.03.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť