ZT-42-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o.
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š.Moysesa 431, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:9 513,72 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-42-2020
 • Predmet: oprava lithotriptor ShockPulse EGSPL-SE
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Kramáre
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:19.03.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.03.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť