ZT-4-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: RADIX MEDICAL spol. s r.o.
 • IČO: 53718879
 • Adresa:Kremnička 36, Banská Bystrica
 • Celková suma:1 273,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-4-2022
 • Predmet: Oprava - videolaryngoskop prenosný C-MAX PM 8403 XD zn. K. STORZ
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: oddelenie anesteziológie
 • Dátum zverejnenia:21.01.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.01.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť