ZT-39-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: TATRAMED spol. s r.o.
 • IČO: 31328172
 • Adresa:Líščie údolie 7, 841 04 Bratislava
 • Celková suma:2 982,82 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-39-2019
 • Predmet: oprava stereotaktickej elektródy k bipolárnej stimulačnej sondy typ TCBA 011 (poškodená koncová časť)
 • Opis predmetu zákazky:nemocnica akad. L. Dérera, Limbova 5, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:21.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť