zt-37-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MAQUET Slovakia s.r.o.
 • IČO: 47839872
 • Adresa:Pribinova 25, 811 09 Bratislava
 • Celková suma:4 076,08 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: zt-37-2018
 • Predmet: oprava operačný stôl AlPHAMAQUET 1150 zn. MAQUET
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Boskovičová, zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:07.03.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť