ZT-32-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Artspect spol. s r.o.
 • IČO: 47760265
 • Adresa:Rybničná 40, Bratislava 3
 • Celková suma:1 794,48 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-32-2020
 • Predmet: servis 14 ks lôžok Multicare
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Staré Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: jana.jordanova@sm.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:17.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť