ZT-31-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Media Comp s.r.o.
 • IČO: 35731486
 • Adresa:900 41 Rovinka 268
 • Celková suma:3 588,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-31-2022
 • Predmet: oprava - 9 ks monitory vitálnych funkcií - natiahnutia LAN siete
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:26.04.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť