ZT-28-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SCHEREX SK, s.r.o.
 • IČO: 35961261
 • Adresa:Na úvrati 52, 821 04 Bratislava
 • Celková suma:4 353,65 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-28-2019
 • Predmet: oprava operačného stola SCHAERER ARCUS 501, nefunkčný stôl
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:12.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť