ZT-26-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: TRIGON PLUS s.r.o.
 • IČO: 31340954
 • Adresa:Goralská 40/2281, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:1 693,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-26-2022
 • Predmet: validácia - laminárny box tr. II. Biohazard ( profylaktická prehliadka, výmena filtra 4 ks a vystavenie protokolu
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:14.04.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť