ZT-24-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Askin&Co., spol. s r.o.
 • IČO: 17323100
 • Adresa:Martinská 31, 821 05 Bratislava
 • Celková suma:4 038,22 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-24-2022
 • Predmet: oprava prístroja - duodenoskop ED 3490TK Pentax - poškodený operačný kanál
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:14.04.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť