ZT-20-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MG - Slovakia s.r.o.
 • IČO: 48027073
 • Adresa:Hurbanova 3130/9, 916 01 Stará Turá
 • Celková suma:1 749,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-20-2018
 • Predmet: Oprava optiky 8650.414
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Janette Hájovská, zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:06.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.02.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť