ZT-152-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o.,
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š. Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:4 186,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-152-2018
 • Predmet: oprava prístroja - Rhino-laringofibroskop ENF-GP
 • Opis predmetu zákazky:nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. J. Hájovská, zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:27.09.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.09.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť