ZT-151-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MG - Slovakia s.r.o.
 • IČO: 48027073
 • Adresa:Hurbanova 3130/9, Stará Turá
 • Celková suma:4 794,90 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-151-2018
 • Predmet: oprava prístroja - ureterorenoskop 8703.524 R.Wolf
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. J. Hájovská, zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:27.09.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.09.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť