ZT-147-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol. s r.o.
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova 11, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:2 977,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-147-2018
 • Predmet: servisná prehliadka koagulátorov v počte 8 ks
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Hájovská
 • Dátum zverejnenia:20.09.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.09.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť