ZT-144-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
 • IČO: 46095969
 • Adresa:Račianska 12481/77/A, Bratislava 3
 • Celková suma:11 990,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-144-2019
 • Predmet: oprava prístroja - mikroskop OPMI PENTERO zn. ZEISS (nefunkčné UPS a ZOOM systém)
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:04.09.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.09.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť