ZT-143-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: NIMAG, spol.s.r.o.
 • IČO: 31337775
 • Adresa:Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:2 700,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-143-2019
 • Predmet: oprava prístroja - EDAN EKG prístroj SE-12 Express
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica StaréMesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: jana.jordanova@sm.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:02.09.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.09.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť