ZT-138-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Johnson & Johnson, s.r.o.
 • IČO: 31345182
 • Adresa:Karadžičova 12, Bratislava 2
 • Celková suma:2 136,50 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-138-2019
 • Predmet: oprava - Micro Shaver
 • Opis predmetu zákazky:nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:15.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť