ZT-13-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dartin Slovensko spol. s r.o.
 • IČO: 31676936
 • Adresa:Ľ. Podjavorinskej 25, 080 05 Prešov
 • Celková suma:1 789,84 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-13-2022
 • Predmet: BTK - 6 ks prístrojov (zvlhčovač Wilamed ventilátor Fabian + nCPAP zvlhčovač Wilamed Vapotherm Fototerapia MaviLED- LED lampa monitor Comen C60
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:22.02.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.02.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť