ZT-123-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Miele spol. s r.o.
 • IČO: 18829503
 • Adresa:Holandská 4, 639 00 Brno
 • Celková suma:4 082,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-123-2020
 • Predmet: oprava dezinfektora G7735 zn. Miele (výmena sušiaceho agrgátu)
 • Opis predmetu zákazky:zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Dátum zverejnenia:16.10.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť