ZT-122-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: GETINGE Slovakia s.r.o.
 • IČO: 47839872
 • Adresa:Pribinova 25, 811 09 Bratislava
 • Celková suma:3 370,48 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-122-2020
 • Predmet: oprava ventilátora Servo-i zn. Maquet
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:14.10.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť