ZT-121-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Siemens Healthcare s.r.o.
 • IČO: 48146676
 • Adresa:Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 • Celková suma:4 906,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-121-2020
 • Predmet: oprava prístroja -SOMATOM SENSATION 16 v.č. 50553
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnia Staré Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.10.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.10.0202
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť