ZT-120-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: RADIX spol. s r.o.
 • IČO: 00615803
 • Adresa:Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
 • Celková suma:1 320,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-120-2020
 • Predmet: oprava riadicej jednotky insuflatora HC07356 B
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:06.10.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť