ZT-119-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dartin Slovensko spol. s r.o.
 • IČO: 31676936
 • Adresa:Ľ. Podjavorinskej 25, 080 05 Prešov
 • Celková suma:1 817,87 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-119-2020
 • Predmet: oprava systému Vapotherm Precision Flo - prístroj vykazuje poruchu motora potrebná výmena servisnej sady
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:06.10.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť