ZT-117-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol. s r.o.
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova 11, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:2 800,50 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-117-2020
 • Predmet: BTK koagulačných prístrojov zn. Erbe v počte 8 ks
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:29.09.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť