ZT-116-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o.
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š. Moysesa 431/14, Žiar nad Hronom
 • Celková suma:3 539,25 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-116-2020
 • Predmet: oprava endoskopických prístrojov - 2 ks Optika 12°, 4 mm
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:02.10.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť