ZT-11-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dräger Slovensko, s.r.o.
 • IČO: 31439446
 • Adresa:Radlinského 40a, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:1 750,56 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-11-2022
 • Predmet: oprava prístroja - oprava operačnej lampy Polalris zn. Drager
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.02.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.02.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť