ZT-109-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Johnson & Johnson, s.r.o.
 • IČO: 31345182
 • Adresa:Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
 • Celková suma:5 251,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-109-2020
 • Predmet: oprava a BTK príslušenstva prístroja - veža artoskopická HD + príslušenstvo AS Shaver zn. ASP
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:21.09.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.09.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť