ZT-10-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz spol s.r.o.
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova 11, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:1 409,04 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-10-2022
 • Predmet: oprava prístroja - koagulátor ICC 300 D v.č. 11265429
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.02.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.02.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť