Z20231345

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Lamitec, spol. s r.o.
 • IČO: 35710691
 • Adresa:Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
 • Celková suma:73 200,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: Z20231345
 • Predmet: Čistiace prostriedky
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Podlimitná zákazka
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:27.02.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.03.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť