Z2022996

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: Z2022996
 • Predmet: Predĺženie platnosti licencií ESET Endpoint Antivírus .
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:21.02.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.02.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť