Z2022321

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Jaroslav Vasičko JV tlačiareň
 • IČO: 35245590
 • Adresa:64, 09042 Valkovce, Slovenská republika
 • Celková suma:43 500,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: Z2022321
 • Predmet: Zdravotnícke tlačivá
 • Opis predmetu zákazky:Zdravotnícke tlačivá, ambulatná karta, audiogram, artroskopia kolena, ambulančný list, artrogoniometria, biochemické vyšetrenie moču, biochemické vyšetrenie krvi, BIO CITO, bakteriologické vyšetrenie, dekurz, dotazník, dovolenka, hlásenie, diétna karta, chorobopis, index, kniha, lístok, kartička, lekársky predpis- správa, menštruačný kalendár, denník, návrh, objednávka, obálka, obal, osobná karta, operačný program, zázanam, objednávka liekov, príkaz na dopravu osoby, priepustka, záznam, potvrdenie, pôrodná kniha, poukaz, prihlasovací lístok, prehlásenie, chorobopis, potvrdenka, prijímací lístok, poverenie, status, registratúrny denník, rozpis, stravné lístky, spisový obal, sprievodný list, sledovanie novorodenca, evidencia pacientov, teplotná tabuľka-lístok, USG vyšetrenie, karta, vložka, výplatné pásky, žiadanka, výdajka-prevodka, záznam
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:22.02.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť