Z2022311

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Slovnaft, a.s.
 • IČO: 31322832
 • Adresa:Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
 • Celková suma:20 000,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: Z2022311
 • Predmet: Nákup PHM na palivové karty
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup PHM (bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 a motorová nafta podľa normy STN EN 590) na palivové karty v rámci siete čerpacích staníc na území SR.
  Palivo poskytované na princípe akceptácie karty na čerpanie pohonných hmôt ( ďalej len palivové karty) ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:22.02.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť