Z2022138

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: Z2022138
 • Predmet: Biochemický analyzátor
 • Opis predmetu zákazky:Analytický systém určený na analýzu biochemických vzoriek po pacientoch.
  Automatický selektívny biochemický analyzátor s plne otvoreným systémom, t. j. možnosťou použitia diagnostík od rôznych výrobcov a rozsiahlym menu testov.
  Automatický biochemický analyzátor s možnosťou selektívnej voľby metód.
  Minimálne spektrum laboratórnych vyšetrení: GLU,UR,KRE,KM,CB,ALB,BIC,BIK,AST,ALT,GMT,ALP,LDH,CHOL,HDL,LDL,TG,AMS,Fe,Na,K,Mg,Cl,Ca,P
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Obchodované cez EKS
 • Dátum zverejnenia:24.01.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.02.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť