SM-5/3/18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Euro Výťahy s.r.o.
 • IČO: 46264388
 • Adresa:Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava
 • Celková suma:1 254,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: SM-5/3/18
 • Predmet: Oprava osobného výťahu v bloku A v Nemocnici Staré Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Výmena trakčnej kladky 550 4x12,5 mm
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: info a zaslanie CP: e-mail: peter.keselica@sm.unb.sk, tel.č.57290343, predloženie CP do 2.3.2018 do 12:00 hod.
 • Dátum zverejnenia:26.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť