R5-2.1/168/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R5-2.1/168/2022
 • Predmet: Oprava kanalizačných spustí v OPSZ Kramáre
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je Oprava kanalizačných spustí v OPSZ Kramáre – presakujúce splašky do skladu potravín mäsa a chladiaceho boxu na uskladnenie mäsových výrobkov. Pre predloženie ponuky je nutná obhliadka.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/30122/summary
 • Dátum zverejnenia:17.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.09.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť