R5-2.1/163/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance Group
 • IČO: 31595545
 • Adresa:Štefánikova 17, 81105, Bratislava
 • Celková suma:69 920,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R5-2.1/163/2022
 • Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti pri výkone činnosti zdravotníckeho zariadenia podľa § 79 ods. 1 písm. s) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z.z“).
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:17.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť