R4-8/78/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R4-8/78/2017
 • Predmet: Odborná skúška a odborná obhliadka elektrického zariadenia (revízia)-Domového rozhlasu v Univerzitnej nemocnici Bratislava- Nemocnica Ružinov
 • Opis predmetu zákazky:Podmienkou dodávky je vykonanie odbornej skúšky a odbornej obhliadky elektrického zariadenia – Domového rozhlasu v podmienkach neobmedzenej prevádzky zdravotníckych zariadení verejného obstarávateľa, v rámci ktorých sa revízne práce budú vykonávať, s minimalizáciou rušivých vplyvov a obmedzení, ako sú prašnosť, hlučnosť a pod. a za prísnych bezpečnostných opatrení.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:23.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Odborná skúška a odborná obhliadka elektri... 23.08.2017 doc - 80.5 kB
Tlačiť