R4-8/41/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: USB stav s.r.o.
 • IČO: 50 724 509
 • Adresa:Mánesovo námestie 1
 • Celková suma:1 956,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R4-8/41/2017
 • Predmet: Výzva na predloženie cenovej ponuky
 • Opis predmetu zákazky:Revízia hydrantovej sústavy(26 ks vonkajších podzemných vodovodov) pre nemocnice UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 26, 826 06 Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zákazka podľa §117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len "zákon")
 • Dátum zverejnenia:22.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.05.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 22.05.2017 doc - 74.5 kB
Tlačiť