R1-9/260-1/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: EKOTECHNOLOGIE, s r.o.
 • IČO: 35794313
 • Adresa:Stará Vajnorská 39, Bratislava 3
 • Celková suma:177 937,14 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R1-9/260-1/2019
 • Predmet: Vybudovanie a osadenie nového parného kotla do kotolne v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda
 • Opis predmetu zákazky:osadenie nového parného kotla v kotolni nemocnice
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: https://josephine.proebiz.com
 • Dátum zverejnenia:04.09.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.10.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť