R1-9/207/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R1-9/207/2020
 • Predmet: Prenájom a inštalácia kontajnerov
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je prenájom kontajnerov určených pre vybudovanie odberných miest verejného obstarávateľa v súvislosti s pandémiou COVID-19, ich dodávka a doprava do miesta plnenia, vrátane inštalácie v mieste plnenia, v súlade so špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 tejto výzvy.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:08.10.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie ponuky 08.10.2020 pdf - 1.05 MB
Tlačiť