R1-7184/2021

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R1-7184/2021
 • Predmet: Zakúpenie konvektomatov pre stravovacie prevádzky
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je náhrada zariadení na prípravu stravy, ktoré sú v nevyhovujúcom technikom stave (3ks s kapacitou 20GN 1/1 a 2 ks s kapacitou 10GN 1/1). Požaduje sa kompletný, funkčný celok s montážou, napojením na vodoinštalačný, kanalizačný a elektroinštalačný rozvod kuchyne.
 • Typ: Podlimitná zákazka
 • Poznámka: Obchodované cez Josephine.Proebiz
 • Dátum zverejnenia:07.02.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.02.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť