R1-4.2/R3/596/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: BE-SOFT, a.s.
 • IČO: 36191337
 • Adresa:Astrova 2/A, 821 01 Bratislava
 • Celková suma:1 198,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R1-4.2/R3/596/2020
 • Predmet: Aktualizačné a opakované školenie pre 53 zamestnancov UNB , samostatných elektrotechnikou a elektrotechnikou na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky § 21,§ 22 , §23 v zmysle z
 • Opis predmetu zákazky: Žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky za účelom vykonania aktualizačného a opakovaného školenia
  pre 53 zamestnancov UNB , samostatných elektrotechnikou a elektrotechnikou na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky § 21,§ 22 , §23 v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z §7 ods.4 a vyhl.č356/2007 Z.z.§ 1-4 príl.č.2 a § 24.,  Školenie žiadame vykonať v priestoroch UN Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská, Nemocnica Ružinov v marci 2020 ,
  1x oboznamovacie školenie revízneho technika § 24
  43 x oboznamovacie školenie
  9 x aktualizačné školenie
  / termín podľa dohody.


  Predpokladaná hodnota zákazky - Neprekročiteľný finančný limit: max 999,00€ bez DPH.

 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:20.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
výzva na predloženie cenovej ponuky 20.02.2020 doc - 45.5 kB
Tlačiť