PT/ZT3/20

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: BIOHEM spol. s r.o.
 • IČO: 31442617
 • Adresa:Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
 • Celková suma:2 863,78 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT/ZT3/20
 • Predmet: oprava - zatavovačka HEMATRON III A
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:22.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.04.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť