PT/doprava/092311

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Drutechna, autodružstvo, Bratislava
 • IČO: 00167436
 • Adresa:Trenčianska 57, 825 10, Bratislava
 • Celková suma:255,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT/doprava/092311
 • Predmet: oprava vozidla Dácia Dokker BL 533 PD
 • Opis predmetu zákazky:Výmena predné brzdové kotúče + platničky na vozidle Dácia Dokker BL 533 PD
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ponuky posielajte na mail : tomas.kucharic@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:07.09.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.09.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť