PT/doprava/092310

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Drutechna, autodružstvo, Bratislava
 • IČO: 00167436
 • Adresa:Trenčianska 57, 825 10, Bratislava
 • Celková suma:345,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT/doprava/092310
 • Predmet: oprava vozidla Škoda SUPERB BL 688 DG
 • Opis predmetu zákazky:Výmena alternátora na vozidle ŠKODA SUPERB BL 688 DG VIN: TMBAE93T7C9059983
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ponuky posielajte na email: tomas.kucharic@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:06.09.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.09.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť