PT/doprava/092209

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Autosklo Hornet s.r.o.
 • IČO: 31600476
 • Adresa: Galvaniho 7/E, 821 04, Bratislava
 • Celková suma:210,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT/doprava/092209
 • Predmet: Výmena čelného okna na vozidle Dácia Logan
 • Opis predmetu zákazky:Výmena prasknutého čelného okna (bez cudzieho zavinenia ) na vozidle Dácia Logan BL 814 OX
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ponuky zasielajte na email tomas.kucharic@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:13.09.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.09.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť