PT/doprava/062307

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Drutechna, autodružstvo, Bratislava
 • IČO: 00167436
 • Adresa:Trenčianska 57, 825 10, Bratislava
 • Celková suma:420,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT/doprava/062307
 • Predmet: oprava Dácia Logan BL 814 OX
 • Opis predmetu zákazky:Výmena spojky na vozidle Dácia Logan BL 814 OX
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ponuku posielajte do 20.6.2023 na mail tomas.kucharic@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:06.06.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.06.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť