PT/doprava/042305

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: AUTO LAMAČ PLUS s.r.o.
 • IČO: 51 215 586
 • Adresa:Hodonínska 13, 841 03 Bratislava
 • Celková suma:214,39 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT/doprava/042305
 • Predmet: Servis + výmena rozvody na vozidle Dácia Dokker BL 258 NB.
 • Opis predmetu zákazky:Servis po 160 000 km + výmena rozvody na vozidle Dácia Dokker BL 258 NB
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovú ponuku posielať na tomas.kucharic@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:17.04.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.04.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť